Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

8,690,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF 1100 lít

16,860,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,200,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,460,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

4,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

4,880,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29WF 290 lít

4,820,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-38KF 380 lít

8,890,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít

5,260,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít

5,900,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39WF 390 lít

5,150,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-48KF 480 lít

8,380,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF 490 lít

5,400,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF3 490 lít

6,120,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49WF 490 lít

5,530,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

6,090,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

8,990,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59WF 590 lít

8,250,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 690 lít

10,680,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69WF 690 lít

9,780,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF 890 lít

12,108,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF3 890 lít

13,050,000