Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

10,100,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF 1100 lít

16,880,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 1100 lít

19,490,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,240,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,490,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

5,960,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

5,640,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29WF 290 lít

5,040,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-38KF 380 lít

9,330,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít

5,940,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít

6,290,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39WF 390 lít

5,340,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-48KF 480 lít

10,540,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF 490 lít

5,640,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF3 490 lít

6,350,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49WF 490 lít

5,740,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

6,350,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

10,490,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59WF 590 lít

9,790,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 690 lít

12,190,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69WF 690 lít

11,420,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF 890 lít

13,180,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF3 890 lít

14,550,000