Tủ đông sumikura

Tủ đông Sumikura SKF-550S(JS)

10,190,000

Tủ đông sumikura

Tủ đông Sumikura SKF-750S

12,390,000