Điều hòa Mitsubishi Electric

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)

7,200,000

Điều hòa Mitsubishi Electric

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp)

6,450,000

Điều hòa Mitsubishi Electric

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp)

9,856,000