22,444,000

Tủ đông Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH225HY2

3,400,000

Tủ đông sumikura

Tủ đông Sumikura SKF-750S

12,280,000