10,750,000

Tủ đông sumikura

Tủ đông Sumikura SKF-500D(JS)

12,300,000

Tủ đông sumikura

Tủ đông Sumikura SKF-750S

12,280,000