Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

8,760,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,230,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,470,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

4,950,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

4,970,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29WF 290 lít

4,900,000