Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

8,690,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

4,770,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

4,880,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít

5,260,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít

5,830,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF 490 lít

5,400,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF3 490 lít

6,120,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

9,450,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

8,990,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 690 lít

10,680,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF 890 lít

12,108,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF3 890 lít

13,050,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-2900A

5,610,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-3700A

5,780,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-4200A

6,140,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

5,350,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

4,277,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-302K

6,200,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-568HY

8,090,000

Tủ Cấp Đông

VH-4099A1 400 lít

6,500,000