Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

8,760,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

4,950,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

4,970,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít

5,330,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít

5,980,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF 490 lít

5,480,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF3 490 lít

6,180,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

6,190,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

9,080,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 690 lít

10,780,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF 890 lít

12,110,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-89AF3 890 lít

13,070,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-2900A

5,610,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-3700A

5,780,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-4200A

6,140,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

2,145,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

2,900,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-302K

7,200,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-568HY

8,090,000

Tủ Cấp Đông

VH-4099A1 400 lít

2,070,000