Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-38KF 380 lít

7,450,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-48KF 480 lít

8,380,000