Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-38KF 380 lít

8,890,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-48KF 480 lít

8,390,000