Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,230,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,470,000

Tủ Cấp Đông

Tủ Đông SANAKY VH-1168HY

15,800,000