Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF 1100 lít

16,860,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-119AF3 1100 lít

16,870,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,200,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,460,000

Tủ Cấp Đông

Tủ Đông SANAKY VH-1168HY

15,600,000