Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF 1300 lít

22,200,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-139AF3

21,460,000