Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-225A2

3,372,000

Tủ đông Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH225HY2

3,400,000