Tủ đông Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH225HY2

3,400,000