Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF 290 lít

4,770,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29AF3 290 lít

4,880,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-29WF 290 lít

4,820,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-2900W

5,700,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky SNK-290W

5,200,000