Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF 390 lít

5,260,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39AF3 390 lít

5,830,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-39WF 390 lít

5,150,000