Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF 490 lít

5,400,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49AF3 490 lít

6,120,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-49WF 490 lít

5,530,000