Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Inverter Pinimax PNM-59WF3

8,690,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-568W1

8,180,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-568W2

5,174,000

Tủ Cấp Đông

Tủ đông Sanaky VH-5699W1

4,000,000