22,444,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

6,190,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

9,080,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59WF 590 lít

8,250,000