27,215,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF 590 lít

6,090,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59AF3 590 lít

8,990,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-59WF 590 lít

8,250,000