Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69AF3 690 lít

10,780,000

Tủ đông PINIMAX SANAKY

Tủ đông Pinimax PNM-69WF 690 lít

9,880,000