TỦ LẠNH AQUA AQR-I340/SK – 344 LÍT

Giá: 8.450.000đ