TỦ LẠNH SBS HITACHI R-FS800PGV2 (GBK) – 605 Lít

Giá: 15.180.000đ