TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER 233 LÍT GR-A28VU (UB)

Giá: 5.200.000đ