Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-359K

Giá: 7.114.000đ